CAD Viewer

SpinFire Univerzálny prehliadač CAD-CAM formátov s mnohými možnosťami

SpinFire Ultimate je revolučný CAD prehliadač s multi-CAD podporou pre prehliadanie 3D a 2D dát. Vytvára veľké možnosti merania, tvorenia poznámok, tvorby rezov, výpočtov, analýz, ... .  

Pracujete s CAD dátami z rôznych konštrukčných systémov? Dostávate modely, zostavy alebo výkresy v rôznych CAD formátoch? 
SpinFire Ultimate Vám pomôže tieto dáta otvoriť a získať tak informácie pre ďalšiu prácu. 

Dostávate modely, zostavy alebo výkresy v rôznych CAD formátoch? 
Pracujete s CAD dátami z rôznych konštrukčných systémov? 
Získajte pomocou SpinFire informácie pre ďalšiu prácu:

  • SPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY
  • URČENIE TECHNOLÓGIE VÝROBY
  • ZISTENIE ROZMEROV, HMOTNOSTI, POVRCHU, ...
  • ORIENTÁCIA V ZOSTAVÁCH PRI MONTÁŽI
  • ZDIEĽANIE POZNÁMOK A PRIPOMIENOK

Zobrazenie CAD súborov

Rozloženie zostavy, rôzne rezy, PMI (product manufacturing information), otáčanie modelu, manuálny výber jednotlivých častí, ...

Inteligentný CAD

Meranie jednotlivých rozmerov, uhlov, dĺžka rúry, polomery, vkladanie poznámok, výpočet objemu, hmotnosti, celkového povrchu a ďalšie.

Analýza CAD modelu

Porovnanie modelov, analýza uhlov, obvody a ťažisko, objem, to všetko šetrí čas strávený analýzou CAD modelu.


CAD VIEWER - Inteligentné funkcie

Získajte pohľad do 3D modelu

Prehliadanie 3D modelu, inteligentné kótovanie, meranie, tvorba rezov, rozloženie pohľadov. Pokročilé analytické funkcie ako analýza ulohlov, hmotnosť modelu, objem, výpočet povrchu plochy a oveľa viac. 

CAD VIEWER - Spolupráca

Spätná väzba a tímová spolupráca

Používatelia môžu vytvárať poznámky, označovať potrebné informácie, vložiť obrázky, tabuľky. Tieto prispôsobené modely s poznámkami je možné zdieľať s internými alebo externými spolupracovníkmi pomocou vnútorného CAD formátu .ACT3D. 

CAD VIEWER - MultiCAD podpora

Získajte prevádzkovú efektivitu

SpinFire Ultimate je efektívny CAD prehliadač s multi CAD podporou pre zvládnutie všetkých dostupných formátov CAD súborov. SpinFire je užívateľský príjemný, jednoducho sa používa a k jeho naučeniu stačí pár hodín. Dodávaný je aj s českým užívateľským prostredím. 
SpinFire zefektívni vašu prácu so súbormi a modelmi. Môžete sa tak rýchlejšie rozhodovať a efektívne vytvárať napríklad cenové ponuky.

CAD VIEWER - Vytvorený pre užívateľov

Výkon, rýchlosť a jednoduchosť použitia

SpinFire Ultimate podporuje rozloženie zostáv, takže manipulácia s veľkými zostavami je oveľa jednoduchšia a efektívnejšia. Moderné 64-bit prevedenie poskytuje účinnejšiu správu pamäte a lepšiu schopnosť otvoriť veľké CAD súbory. SpinFire Ultimate bol navrhnutý s intuitívnym užívateľským rozhraním pre užívateľský komfort.

Tým, že si vieme načítať CAD/CAM modely, zostavy alebo výkresy z rôznych konštrukčných systémov a pomocou modulu CAD2CAD si vieme CAD formáty (napr. Catia) preložiť do iných formátov (ako STEP, ACIS, Parasolid, STL,..) využívame informácie získané pomocou SpinFire v obchode pri tvorbe cenových ponúk. Veľmi nám pomáha aj vo výrobe, keď potrebujeme zistiť z modelu chýbajúce rozmery na výkrese. Uľahčuje nám výrobu komplikovaných dielov a tiež montáž zložitých zostáv, pretože si ich vieme názorne rozložiť.

užívateľ programu SpinFire

Prečo s nami spolupracovať?

Spoločnosť C-Engineering spol. s r. o. je technickou kanceláriou so zameraním na predaj softvéru CAD a CAM systémov a súvisiacou technickou podporou

Ako technická kancelária pomáhame nájsť našim zákazníkom vhodné softvérové riešenie. Poskytujeme maximálnu technickú starostlivosť pri zavedení programu. Pomáhame našim zákazníkom s technickými problémami a tak sa môžu vyhnúť nežiaducim časovým sklzom pri práci. Tak sa stáva ich práca efektívnejšou a získavajú čas na ďalšie projekty a rozvíjanie svojej činnosti.

Naši zákazníci na našej spolupráci oceňujú hlavne komplexnú podporu, ktorú poskytujeme. Či už sú to profesionálne školenia alebo možnosť bezplatnej inštalácie programu priamo na PC zákazníka. Všetko šetrí čas a riešenie problémov spôsobom pokus/omyl.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.